Bekijk video

Osterwalder boomspecialisten

Van het planten van bomen tot het verwijderen. Van regels en wetgeving tot boomcontrole's en onderzoek,
bij Osterwalder bent u op het juiste adres. Wij verwelkomen u graag op onze website!

Boomcontrole

Volgens de zorgplicht is iedere boomeigenaar in nederland aansprakelijk voor de schade die de boom kan veroorzaken, tenzij de boom regelmatig gecontroleerd en onderhouden wordt.
Osterwalder boomspecialisten is gecertificeerd om deze controle's uit te voeren. Na de controle ontvangt u een rechtsgeldig onderzoeksrapport.

Snoeien van bomen

Elke boom vereist een andere manier van snoei. Door ervaring en diverse opleidingen weten wij precies welke boom op welke manier gesnoeid moet worden, zo zullen de snoeimaatregelen die genomen worden geen negatief effect op de boom hebben.

Begeleidingsnoei
Het snoeien van de boom in zijn jeugdfase waardoor er zich geen breukgevoelig hout ontwikkeld. Door tijdig snoeien zullen zaagwonden sneller herstellen en wordt de kans op besmetting door schimmels of bacteriën beperkt.

Onderhoudssnoei
Het snoeien van de boom in zijn volwassenfase. Dood hout wordt verwijderd en zware takken worden uitgelicht waardoor uitbreken voorkomen wordt.

Vormsnoei
Het verkleinen of leiden van de kroon. Deze maatregel is vaak ten nadele van de boom en wordt alleen toegepast als de omgeving dit vereist.

Aanplanten van bomen

Een boom heeft voldoende voedingselementen nodig om uit te groeien naar een monumentale boom. Het is belangrijk om hier voor het aanplanten voldoende aandacht aan te schenken. Door een goed ingerichte groeiplaats zal de boom een betere conditie en vitaliteit krijgen en daardoor beter bestand zijn tegen ziekten en schimmels.

Enkele factoren die van belang zijn:
• Soortkeuze
• Zuurstof
• Voeding
• Standplaats
• Waterhuishouding
• Schimmels (Mycorrhiza)
• Bodemleven

Verplanten van bomen

Voor het verplanten van een boom zal er eerst een verplantbaarheidsonderzoek plaatsvinden. De uitkomst van dit onderzoek bepaald of het mogelijk is de boom te verplanten.

Hierna zal er een verplantingsplan opgemaakt worden, hierbij word o.a. gekeken naar:
• Boomsoort
• Voorbereiding kluit
• Huidige/Nieuwe standplaats
• Transportroute
• Gewicht van boom

De nieuwe groeiplaats zal zo vroeg mogelijk gereed gemaakt worden zodat het bodemleven zich kan ontwikkelen voordat de boom geplaatst wordt.

Verwijderen van bomen

Als er wordt overgegaan tot het kappen van de boom dan moet u erop kunnen vertrouwen dat dit zorgvuldig gebeurt. Geen locatie is voor ons te moeilijk. Welke methode er gebruikt wordt is afhankelijk van de locatie en zal in overleg plaatsvinden.

De boom kan verwijderd worden met behulp van:
• Klimmateriaal
• Hoogwerker
• Torenkraan
• Kabelbaan
• Precisievelling

Groeiplaatsverbetering

De oorzaak van een verminderde conditie bij bomen ligt vaak aan ondergrondse problemen zoals:
• Verdichting van bodem
• Ontbreken van voedingselementen
• Verandering van grondwaterstand
• Storende lagen

Na onderzoek zal de oorzaak van het probleem aangepakt worden.
Om het bodemleven opnieuw te activeren wordt vooral gebruik gemaakt van biologische oplossingen zodat deze niet alleen op korte termijn resultaat opleveren.

Bomen en wetgeving

Nederland kent een uitgebreide wetgeving betreft bomen en kan plaatselijk verschillen.

Wij adviseren u graag bij vragen als deze:
• Mag ik overhangende takken van de buren snoeien?
• Hoe dicht mag de boom bij de erfgrens staan?
• Mag de boom van de buren mijn tuin overschaduwen?

Bij onenigheid gaan wij graag met de buren in gesprek zodat zij ervan overtuigd zijn dat de werkzaamheden die verricht zullen worden op een professionele manier zal gebeuren.

Contact

Langeweg 1B
3233LM Oostvoorne

06 - 11517355